7.5.1943

Lentolaivue 34:n sotapäiväkirjasta

Lähtivät Saksaan Erdlingiin Malmin lentokentältä hakemaan 14 uutta MT-konetta laivueelle seuraavat: maj. Luukkanen, kapt. Ervi, Lahtela, luutn. Euramo, Pokela, Myllylä, Lehtonen, Tervo, vänr. Nyholm, lentomest. Tuominen, vääp. Fräntilä, ylikers. Lönnfors, Peltola, kers. Mäittälä, mek. Laine ja Marttila. Matka lentoteitse ”Hanssin Jukalla”. Sää täysin pilvistä, koko päivän, Suomenlahdella erittäin huono näkyväisyys. Toisinaan vähäistä tihkusadetta.

 Lentotoiminta

Torj. lento 1 MT klo 12.30-13.00 Kotkan eteläpuolella, ei kosketusta.
Torj. lento 2 MT klo 15.05-15.35 samalla alueella, ei kosketusta.
Torj. lento 2MT klo 19.35 20.25 edelleen samalla alueella, ei kosketusta.
Konetilanne 2/4

3.4.1943

Lentolaivue 34

15.30 Majuri Ehrnroothin hautaus Helsingissä, laivueesta runsas edustus.

Kenttä edelleen kelirikossa vaikkakin lumi melkein kokonaan sulanut. Vettä kerääntynyt runsaasti notkopaikkoihin pitkällä kiitoradalla.

1. lentue

6.50-7.40 2 MT (Juutilainen, Lönnfors) torj. lento Estiluoto. Surina aiheutui luultavasti Ju-88:sta joita lentelee kirkkailla ilmoilla päivittäin pitkin itäistä Suomenlahtea.

7.50-8.20 1 MT (Juutilainen) torj. lento Estiluoto. Taaskin Ju-88 aiheutti omavaltaisella lennollaan Suomen rannikolla hälytyksen.

9.15-10.25 ja 10.50-11.55 1 MT (kapt. Kokko 1/L:lta) suoritti nopeusajon Tampereen nop. radalla. Nopeusmittarin osoitus keskimäärin 520-530 km/t pintanopeutena.

10.10-10.45 1 MT (Lönnfors) torj. lento Estiluoto. Surinaa Suursaaresta länteen. Ryssä ei tullut. Lentää mieluummin Viron rannikolla – onkin syytä!

15.30 Le. Lv. 34:n komentajan majuri Erkki Olavi Ehrnroothin hautajaiset Helsingissä Hietaniemen kappelissa. Kunniavartiossa kapt. Lahtela ja Puhakka, luutn. Euramo ja Erinen.

Ilmav. komentaja, eri rykm. kom. ja laivueiden VL:n Irk:n ka JPL:n edustajat läsnä, laskien seppeleen.

Le. Lv:n seppeleen laski maj. Luukkanen, vääp. Fräntilä, ja mek. Marttila.

Maj. Luukkanen ja kapt. Tanskanen kävivät tarkastamassa 2.4.1943 Malmilla olevaa lentuetta. Prüfer Schinköthe tuli Porista tark. moot. vaihtoa.

27.3.1943l

Laivueen komentaja Erkki Olavi Ehrnrooth menehtyy lento-onnettomuudessa.

Lentolaivue 34

8.00 saapui Lv. kom:n pyynnöstä pioneerikomennuskunta 1+4 (Utin leiriltä) joka räjäytti kolme pientä kuoppaa kiitoradan viereen, tarkoituksena täten saada vesi nopeammin pois kiitoradalta.

10.03 Laivueen komentaja majuri Ehrnrooth ollessaan lentämässä PY-koneella (T/Le.Lv. 34:n kone) syöksyi n. 50 metrin korkeudesta alas taitolentosarjan jälkeen. Majuri Ehrnrooth sai heti surmansa ja kone paloi täydellisesti tuhoutuen kokonaan. Tutkimuslautakunta Ilmav. kom:n määräyksestä: Mek. k:n johtaja Appelroth, 3/Le.Lv. 34:n pääl. kapteeni Puhakka ja laivueen konetark. luutn. Rantanen.

Päivän kuluessa pidettiin määrättyjä oppitunteja ja käytännöllistä tutustumista MT-koneeseen.

1. lentue

9.50 Le.Lv. 34:n komentaja majuri Erkki Olavi Ehrnrooth syöksyi Utissa PY:llä taitolentoa tehdessään metsään saaden heti surmansa. Kone syttyi lisäksi palamaan.

Nuori, vasta perustettu laivueemme menetti parhaimpansa. Sinä olit hävittäjälentäjä, tovereista paras, olit miesten mies. Toista samanlaista komentajaa ei ilmavoimissamme vielä ole ollut. Teemme kunniaa parhaimmalle. Muistosi kannustakoon meitä hyviin saavutuksiin.

Ev. luutn. Ilanko kävi 26 pv. illalla selostamassa miinoitus ja S-veneverkkojen laskua ja pyysi näiden suojausta. Sovimme suojauksen siten, että vih. koneiden lentäessä Suursaari – Kotka väliltä länteen suojaus kuten tähänkin asti, siis Helsingin kaakkoispuolella. Jos taas Suursaaren eteläpuolelta, niin koneita merelle Pellingin – Viron rannikon välillä keskellä Suomenlahtea. Suojaus vain torjuntalentoina. Sulkulentoa tai jatkuvaa partiointia ei järjestetä.

12.20-13.15 2 MT (Nyholm, Peltola) torj. lento Estiluoto.

18.30-18.50 1 MT (Ervi) partiointi Suomenlahti.

18.30-19.15 1 MT (Fräntilä) partiointi, torj. lento Suomenlahdella. Ei ollut erikoista.

Päivän kuluessa tuli 4 ME-109-2 Krosno – Gvardeiskista Helsinkiin. Yliluutn. joka saksal. parven johtaja, kävi tapaamassa. Ilmoitti olevansa tullut erikoistehtävässä Helsinkiin. Halusi tutustua iv. järjestelmään. Kapt. Ervi selosti pääosat torjuntasysteemistämme. A.o. lupasi ottaa yhteyden seur. aamuna uudelleen.

MT-205:n tykin latausmoottorin käämitys osittain palanut. Saadaan Porista vaihdetuksi toinen.

Erkki Ehrnroothin ”muistotaulu” sotapäiväkirjan sivulla

 

26.3.1943

Lentolaivue 34

9-10 Lv. kom. tutustui Haukkajärven jäähän tarkoituksella aloittaa koulutus siellä, mutta havaittiin jää liian liukkaaksi siihen tarkoitukseen.Edellä jäänyt mainitsematta, että 23.3.43 alkaen on ollut kunnossa (lumenheittäjällä) avattuna 9 sirpalesuojaa joihin koneet ovat olleet sijoitettuna. Lv. kom. määräsi alkeisohjelman kalustoon perehdyttämiseksi ohjaajille, mekaanikoille ja apumekaanikoille sekä asemiehille.

Ohjaajat:
27.3. klo 8.00-10.00 oppitunti MT:n yleisrakenteesta ja laitteista.

28.3. klo 9.00-10.00 oppitunti MT:n ohjausominaisuuksista.

28.3. klo 10.00-11.00 käytännöllinen tutustuminen MT:n laitteisiin koneen luona.

29.3. klo 8.00-9.00 teoreettinen kertauskuulustelu.

29.3. klo 9.00-11.00 kertauskuulustelu koneen ääressä.

Mekaanikot, apumekaanikot, asemiehet:
27.3. klo 8.00-9.00 koneen ja moottorin yleisrakenteen ja hoidon kertauskuulustelu: konetark. Rantanen. Edelleen koneiden kunnostaminen ja lähempi tutustuminen jatkuu.

Laivueen asemestarin johdolla jatkuu kaikkien koneiden aseitten puhdistaminen ja niihin tutustuminen. Ohjelma viedään läpi lentueittain päälliköiden toimesta. Koneiden vartioimiseksi järjestetty kaksi vartiopaikkaa metsän reunaan, johon koneet ovat sijoitettu. Vartiotupana pahviteltta. Vartiopaikalta teltalle 200-300 metriä ja on se kentän laidassa. Vartiomiehistö Khj 12:sta ja esikuntakomppaniasta.

1. lentue

01.36 Tuli uusi hälytys. Ei vahinkoja.

8.50-9.30 2 MT (Ervi, Juutilainen) torj. lento Suomenlahti. Ryssän kone kierteli lahdella. Ei tavattu.

10.05-10.20 2 MT (Ervi, Juutilainen) torj. lento Estiluoto.

10.55-12.40 sekä 12.10-12.40 2 MT (Tuominen, Mäittälä) torj. lento Estiluoto.

13.25-13.55 1 MT (Tuominen) torj. lento Estiluoto. Ei tavattu, eikä nähty mitään.

14.10-14.55 2 MT (Tuominen, Mäittälä) torj. lento Suomenlahti. Yllättäen tuli kone (PE-2) Helsingin eteläpuolitse ja kääntyi itään. Ltm. Tuominen näki koneen kolmasti, mutta pilvissä lentäen pääsi se karkuun. MT osoittautui takaa-ajossa PE-2:sta nopeammaksi. 2 minuutin myöhästyksellä startaten saa koneen kiinni Suursaari – Lavansaari välillä.

15.10-15.30 1 MT (Tervo) torj. lento Estiluoto. Ei vih.

MT-202:n oli saksal. koekäyttäjä Schönköthe saanut kuntoon. Vika oli ahtimen pumpun väliin tulleista roskista aiheutunut.

16.30-16.50 MT-202 (Ervi) koelento. Kone kunnossa.

17.30-18.30 1 MT (Lönnfors) torj. lento Estiluoto. Ei erikoista.

Kapt. Ervi pyysi maj. Ehrnroothilta lisää miehiä Malmille. Luvattiin mek. Haapoja ja Rinne sekä apumek. Rydenfeld ja Vähätupa.

Koneet vaativat joka lennon jälkeen perusteellisen tarkastuksen ja putkistovuotoja on usein. Kone öljyttää norm. lennolla ja kunnossa ollessaankin huomattavasti.

Kupariseppä O. Lind VL:ltä komennettiin Uttiin jatkamaan siellä olevia koneiden ja putkien korjausta.

21.3.1943

Lentolaivue 34:

9.10 Maj. Ehrnrooth saapui MT-203:lla. Päivän kuluessa laiv. kom. tarkasti tukikohdan ja määräsi saapuvan it:n paikat, samoin neljän koneen siirtämisen sirpalesuojiin metsän reunaan: tapahtui illalla.

14.15-15.15 Bf-109 G-2:n yleiset käsittely ja hoito-ohjeet. Oppitunti mekaanikoille. Piti kapt. Puhakka.

Lentolaivue 34, 1. lentue

MT koneissa ilmennyt, että Saksassa ei tehdas ole ole laajentanut jäähdytysnestesäiliön (vas. puoleista) putkea, eikä vas. oikealle kiertävää yhdysputkea. Kumijuntturi ei yksin pidä sitkeässä putkessa, tästä aiheutuu glykoolin kiehuessa liitoksen avautuminen ja nesteen vuotaminen kuumien pakoputkien ohi ulos. Palovaara mahdollinen. MT-202 pudotti lennolle lähdettäessä äkkiä kierrokset 20 ja ahtop. 1.0. Konetta tutkittiin, mutta luonnollista vikaa ei löydetty. Tämän vuoksi pyydettiin Porista luftparkista* ammattimies tarkastamaan moottoria. – Jäähdytysnestesäiliön putkien laajentumista varten pyydettiin Ilmav. E:sta (kapt. Peltomäki) toimenpiteitä VL:ltä saatavaa miestä varten.

* Feldluftpark Pori, Luftwaffen lentovarikko

8.18 alkoi ryssä yrittää idästä Suomenlahdelle tarkastaakseen pommituksen tuloksia.

8.20-9.10 2 MT (Pekuri, Peltola) torj. lento Söderskär. Vihollis PE-2 ei tullut Helsinkiin asti. Kierteli merellä yli 6000 m:ssä.

8.32-8.36 1 MT (maj. Ehrnrooth) piti lähteä Uttiin, mutta tuli takaisin nesteen vuotaessa säiliön yläliittimen juntturista.

8.23-8.43 oli torj. hälytys Helsingissä. Vih. kone ei tullut kaupungin päälle.

Ilmav. E. lupasi Malmille uuden A.B.-lähetysaseman prototyypin. Aseman teho puheelle 800 vattia. Vastaanotin tilanne edelleen surkea. Yhteyksiä pidetään edelleenkin Tie- ja vesirak. radioasema Noron välityksellä.

Ryssä ei lentänyt Suomenlahden keskiosalla ip:n kuluessa.

20.00-22.30 useampia pommituksia Helsingissä ja ulkosaarilla. Yht. tällä alueella n. 30 viholliskonetta. Kaupunkiin osui useita pommeja.


16.3.1943

Lentolaivue 34:

Lv:een kom. käynnillä Immolassa, jossa hän määräsi 15.3.1943 illalla Ilmv. kom:lta saamansa suullisen käskyn perusteella maahenkilöstön ja kaluston siirrettäväksi Uttiin. Samoin oli jo annettu käsky uuden kiitoradan avaamisesta Utin kentälle.

1. lentue:

8.50-9.50: 1 MT (Lahtela) torjuntalento Suomenlahdella, yhdessä FA ja HC koneiden kanssa. Radioyhteydet heikkoja, koneen lähetys ei kuulu.
VL:ltä luvatut maalarit eivät ole tulleet maalaamaan suomal. kansallisuusmerkkejä koneisiin.

14.20-14.40: 2 MT (Pekuri, Lönnfors) torj. lento Suomenlahdelle. Ei tavattu.
Postiosoitteet Le. Lv. 34 = 8533 kpk. ja lent. Ervi 8534 kpk.

Majuri Ehrnrooth  kävi Immolassa ja Utissa tark. kenttiä. Laivue siirtyy Uttiin kun kenttä on aurattu.

13.3.1943

Lentolaivue 34 perustetaan kolmatta kertaa saksasta saatavaa Messerschmitt BF-109 G2 kalustoa varten. Laivueen komentaja majuri Ehrnrooth valitsee uutta eliittilaivuetta varten parhaat lentäjät muista laivueista.

16.00: 16 MT konetta saapui lentoteitse Malmin lentokentälle. Näistä Ilmv. kom:n määräyksestä 6 konetta Helsingin ilmatorjuntaan. Ensimmäiset kaksi torjuntalentoa 16.3.1943, ei kosketusta.

1. lentueen sotapäiväkirjasta:

13.55-15.00: 4 MT (Messerschmitt) majuri Ehrnroothin johdolla Rigasta-Helsinkiin.
15.35-16.35: 3 MT kapt. Puhakan johdolla Rigasta-Helsinkiin.
14.55-16.05: 5 MT kapt. Ervin johdolla Helsinkiin.

Kapt. Lahtela jäi kahden muun koneen ja DC-1:n kanssa Riigaan korjauttamaan kuomuaan.
MT koneet lensivät Wt. Neudstadt – Thorn – Königsberg (Jesau) – Riga – Helsinki reittiä. Koneet sijoitettiin Malmin lentokentän eri puolille 3-5:n koneen ryhmiin ja peitettiin.

Kapt. Andersin, 6 kantamek., 10 apumek., 2 autonkulj., asemestari ja 6 asemiestä, sekä 4 radiomiestä vastassa Malmille saapuvia koneita.