Ohjeet Le.Lv. 34:n lennonjohtoa varten

Vuoden 1943 toimintakertomuksen liite no 3.

Lennonjohdon päivystäjänä toimii joku Lv:een ohjaajista ja on hänen avukseen määrätty yksi alipäällystöön tai miehistöön kuuluva henkilö. Päivystys alkaa aamulla klo 8.00 ja kestää yhden vuorokauden. Lentojohto huolehtii seuraavista tehtävistä:

1. Ottaa vastaan omakoneviestit ja merkitsee ne sitä varten olevaan vihkoon.

2. Ilmoittaa ivak:in tukikohdasta startanneet koneet. Merkitsee nämä samoin k.o. vihkoon.

3. Ottaa vastaan sääennustukset ja säätiedot ja merkitsee ne a.o. vihkoon.

4. Ottaa vastaan ja merkitsee muistiin tiedot viholliskoneiden lennoista sekä ilmoittaa nämä tiedot hälytyspartion päällikölle.

5. Myöhemmin annettavien määräysten mukaan ilmoittaa radiolla ilmassaoleville koneille tiedot viholliskoneista.

6.  Oman koneen joutuessa tekemään pakkolaskun tai ohjaajan hypätessä laskuvarjolla määrää heti kaikki kolme meripelastuskonetta lähtemään etsintälennolle. Koneet tilataan puhelimista:
a. Makslahti (Koivisto) – Ihanne 12
b. Helsinki 02691/280 (261)
c. Määräys henkilökohtaisesti Utissa olevalle RI-koneelle.

7. Ilmoittaa onnettomuustapauksesta viipymättä vanhimmalle paikallaolevalle upseerille, joka järjestää mahdollisen hävittäjäsuojan tai partioinnin onnettomuuspaikan yllä.

8. Tekee ehdotuksen laivueen komentajalle keskiviikkoisin tai muuten kentän kunnon huomattavasti muuttuessa lähetettävästä ”Numeroilmoituksesta” ja huolehtii sen lähettämisestä puhelimitse Roso/Sanomat tai viestiupseerin kautta radiolla.

9. Toiminnan päästessä vauhtiin annetaan tarpeen vaatiessa lisäohjeet lennonjohdolle.

Lisäksi määrätään, että lennonjohdon päivystysvuoroja ei saa vaihtaa ilman laivueen komentajan  tai hänen sijaisensa lupaa.

Käskystä:
Tied. upseeri
Kapteeni Timo Tanskanen.